• neobg@neobg.org
Sleek & Beautiful

Сдружение "НЕО България"

Цели

Споделяме виждането за икономика на растежа, посредством практики, които не противоречат на устойчивото развитие и които се вписват в контекста на “кръгова икономика”. По този начин, създаваме условия за устойчиво развитие на екологична култура

Sleek & Beautiful

Опазване на околната среда и на природните богатства чрез политики и практики на ефективно ползване

Sleek & Beautiful

Постигане на устойчива зелена икономика и икономика базирана на нови енергийни решения

Sleek & Beautiful

Решения за смекчаване и коригиране на негативните последствия от климатичните промени

Средства

Като експертен център извършваме изследователска, проучвателна и проектна дейност

Sleek & Beautiful

Дискусии и семинари

Организиране на тематични форуми и дебати

Sleek & Beautiful

Самостоятелни проекти

Разработваме идейни и приложни проекти за едно по-зелено общество

Sleek & Beautiful

Социално зелено предприемачество

Социално значими инициативи за околната среда, чиито ефект да бъде усетен и видим от големи групи хора

Sleek & Beautiful

Зелен бизнес

Създаване на условия за зелен бизнес чрез консултиране и съдействие за икономическо развитие по екосъобразен път

Какво ново?

Последни публикации, анализи, проучвания и полезна информация

November 30, 2020 No Comments

Подкрепяме споделеното пътуване

Като организация, работеща за целите на опазването на околната среда, но и за насърчаването на дългосрочната екологична култура у всеки човек и действащ икономически субект, наблюдаваме с интерес нарастващата полемиката около споделеното пътуване и исканото от превозвачите инкриминиране на нерегламентирания превоз. Преди да изразим своята активна позиция на екологично сдружение, бихме желали да подчертаем, че […]

August 19, 2019 No Comments

Изложба по проект “Преплитане”

Сдружение НЕО България изпълнява проект „Преплитане“, финансиран от програма “Култура” на Столична Община за 2019 г. В “Преплитане” / “ENTWINED” шестима художници и един колектив от България и Белгия ще преобразят галерия “Оборище 5” със своето изкуство. Чрез срещата на млади български и белгийски артисти в София, Сдружение НЕО България в лицето на проф. Гена […]

Translate (machine)