• neobg@neobg.org

Подкрепяме споделеното пътуване

Подкрепяме споделеното пътуване

Като организация, работеща за целите на опазването на околната среда, но и за насърчаването на дългосрочната екологична култура у всеки човек и действащ икономически субект, наблюдаваме с интерес нарастващата полемиката около споделеното пътуване и исканото от превозвачите инкриминиране на нерегламентирания превоз.

Преди да изразим своята активна позиция на екологично сдружение, бихме желали да подчертаем, че споделено пътуване и нерегламентиран превоз в никакъв случай не значат едно и също нещо. Първото е споделяне на разходите за пътуване между ползващите едно и също превозно средство на частно лице, като последното лице понася равна финансова тежест с останалите пътуващи (иначе казано се делят разходите за път), а във втория случай става дума за стопанска дейност, която има за цел печалба и ако не се извършва, съгласно действащите разпоредби за нея, е в действителност нерегламентирана.

Необходими са ясни дефиниции, правила и законодателни промени, като промените в Наказателния кодекс би следвало да бъдат приети едва на последно място. Безспорно, нерегламентираният превоз има място в НК, но споделеното пътуване следва да бъде изключено от неговата дефиниция.

Транспортът е основен причинител на вредни емисии, като затова спомага и частният автомобилен транспорт. Автомобилният парк в България е един от най-старите в Европа – две трети от него се състои от леки и товарни автомобили на повече от 15 години, което съответства на над 2 милиона автомобила. Общият брой на регистрираните моторни превозни средства в България надхвърля 3,5 милиона за предходната 2019 г. по данни на КАТ. Едва около 10% от автомобилния парк е на под 10 години. София, както и други по-големи градове в България, са на челните места по мръсен въздух в ЕС. Освен, че това е вторично следствие на вече безвъзвратно изхвърлени вредни емисии, мръсният въздух е доказан причинител на редица респираторни заболявания.

Ето защо Сдружение „НЕО България“ застава зад каузата за споделено пътуване и смятаме, че то трябва да бъде разгледано цялостно, а не да бъде разделяно в контекста на браншови и други интереси. Пътуването с автобус също може да се причисли към споделеното пътуване от гледна точка на ползващите този транспорт. Това не променя факта, че автобусният парк на много от превозвачите също е остарял и въпреки, че с един автобус могат да бъдат превозвани около 50 пътника едновременно, старите автобуси замърсяват колкото няколко автомобила. Вече направените инвестициите в нови автобуси се отчитат и приветстват, но докато не се подмени автопарка (както автомобилния, така и автобусния), споделеното пътуване е решение за смекчаване на последствията от емисиите и тяхното намаляване в краткосрочен до средносрочен план.

Споделеното пътуване съществува на много места в Европа, включително във Франция и в Германия. То няма за цел да бъде извършван нерегламентиран превоз, а да бъдат споделяни единствено и само разходите и да бъде избегнато фактическото правило „по 1 човек в автомобил“. Инкриминирането му е безпредметно и няма резон. Нормално е превозвачите да се чувстват застрашени, но трябва да бъде постигнат баланс между свободата на избор на транспорт, било то с личен автомобил или с междуградска автобусна линия, по същия начин, по който се избира между градски транспорт и личен автомобил в града, където споделеното пътуване също има своето място. То би допринесло за по-малко автомобили на пътя и по-малко вредни емисии.

Необходим е дебат и широко мислене и разбиране, а не противопоставяне. Споделеното пътуване може и да не е в унисон с икономическите интереси на превозвачите, но следва да бъде постигнат обществен, икономически, социален и екологичен баланс между техните интереси, интересите на обикновените граждани и климатичния императив. В това се коренят основните характеристики на устойчивото развитие. Нека и мисленето ни бъде такова.

neobg

Translate (machine)