• neobg@neobg.org

Author Archive

Подкрепяме споделеното пътуване

Като организация, работеща за целите на опазването на околната среда, но и за насърчаването на дългосрочната екологична култура у всеки човек и действащ икономически субект, наблюдаваме с интерес нарастващата полемиката около споделеното пътуване и исканото от превозвачите инкриминиране на нерегламентирания превоз.

Преди да изразим своята активна позиция на екологично сдружение, бихме желали да подчертаем, че споделено пътуване и нерегламентиран превоз в никакъв случай не значат едно и също нещо. Първото е споделяне на разходите за пътуване между ползващите едно и също превозно средство на частно лице, като последното лице понася равна финансова тежест с останалите пътуващи (иначе казано се делят разходите за път), а във втория случай става дума за стопанска дейност, която има за цел печалба и ако не се извършва, съгласно действащите разпоредби за нея, е в действителност нерегламентирана.

Необходими са ясни дефиниции, правила и законодателни промени, като промените в Наказателния кодекс би следвало да бъдат приети едва на последно място. Безспорно, нерегламентираният превоз има място в НК, но споделеното пътуване следва да бъде изключено от неговата дефиниция.

Транспортът е основен причинител на вредни емисии, като затова спомага и частният автомобилен транспорт. Автомобилният парк в България е един от най-старите в Европа – две трети от него се състои от леки и товарни автомобили на повече от 15 години, което съответства на над 2 милиона автомобила. Общият брой на регистрираните моторни превозни средства в България надхвърля 3,5 милиона за предходната 2019 г. по данни на КАТ. Едва около 10% от автомобилния парк е на под 10 години. София, както и други по-големи градове в България, са на челните места по мръсен въздух в ЕС. Освен, че това е вторично следствие на вече безвъзвратно изхвърлени вредни емисии, мръсният въздух е доказан причинител на редица респираторни заболявания.

Ето защо Сдружение „НЕО България“ застава зад каузата за споделено пътуване и смятаме, че то трябва да бъде разгледано цялостно, а не да бъде разделяно в контекста на браншови и други интереси. Пътуването с автобус също може да се причисли към споделеното пътуване от гледна точка на ползващите този транспорт. Това не променя факта, че автобусният парк на много от превозвачите също е остарял и въпреки, че с един автобус могат да бъдат превозвани около 50 пътника едновременно, старите автобуси замърсяват колкото няколко автомобила. Вече направените инвестициите в нови автобуси се отчитат и приветстват, но докато не се подмени автопарка (както автомобилния, така и автобусния), споделеното пътуване е решение за смекчаване на последствията от емисиите и тяхното намаляване в краткосрочен до средносрочен план.

Споделеното пътуване съществува на много места в Европа, включително във Франция и в Германия. То няма за цел да бъде извършван нерегламентиран превоз, а да бъдат споделяни единствено и само разходите и да бъде избегнато фактическото правило „по 1 човек в автомобил“. Инкриминирането му е безпредметно и няма резон. Нормално е превозвачите да се чувстват застрашени, но трябва да бъде постигнат баланс между свободата на избор на транспорт, било то с личен автомобил или с междуградска автобусна линия, по същия начин, по който се избира между градски транспорт и личен автомобил в града, където споделеното пътуване също има своето място. То би допринесло за по-малко автомобили на пътя и по-малко вредни емисии.

Необходим е дебат и широко мислене и разбиране, а не противопоставяне. Споделеното пътуване може и да не е в унисон с икономическите интереси на превозвачите, но следва да бъде постигнат обществен, икономически, социален и екологичен баланс между техните интереси, интересите на обикновените граждани и климатичния императив. В това се коренят основните характеристики на устойчивото развитие. Нека и мисленето ни бъде такова.

neobg

Изложба по проект “Преплитане”

Сдружение НЕО България изпълнява проект „Преплитане“, финансиран от програма “Култура” на Столична Община за 2019 г.

В “Преплитане” / “ENTWINED” шестима художници и един колектив от България и Белгия ще преобразят галерия “Оборище 5” със своето изкуство. Чрез срещата на млади български и белгийски артисти в София, Сдружение НЕО България в лицето на проф. Гена Велковска, Георги Стоев и д-р Момчил Станишев, както и техните партньори Натали и Силви Саркисян създават предпоставка за преплитането на две култури и множество артистични практики.

В “Преплитане” участват също Рая Стефанова, Стоян Илев, Каспър Де Вос, Филип Колин, PrintNest, Ерин Хелсен.

Проектът предвижда серия интерактивни моменти между младите художници от две европейски артистични сцени с публиката. Работата на всички участващи ще бъде силно свързана с местния колорит и култура, но същевременно ще гледа и отвъд границите на България и ще създаде предпоставката за продължение на проекта в Белгия.

Младите творци ще представят пред българската публика оригинални творби, които загатват символиката на преплитането по един индивидуален начин, изобразявайки микро световете, които всеки от нас гради и в които съществуваме. Днес тези хора дават най-доброто от себе си, за да творят и създават собствени възможности,  да показват изкуството си и своята истина пред света.

Чрез срещи-дискусии ще започнем диалог по актуални теми, като например за пътя на младия, независим художник, ‘‘артиста-родител’’, все по-често срещащите се ‘‘artist run spaces’’, екологията в изкуството, важността на съвременното изкуство и защо то е средство за създаване на нови практики и структури със социална значимост.

Важни дати:

07-08 септември 2019 г.:  Срещи-беседи с тема  “Какъв е пътят на младия, независим артист, в България, в Белгия и в Европа?”  в Галерия Оборище 5, София ( 15ч.- 18ч.)

11 септември 2019 г.: Откриване на колективна изложба „Entwined“’ от 18.00 ч. в галерия Оборище 5, София

 “Преплитане”/“ ENTWINED”  ще може да бъде посетена от 12 до 18 септември от 10:30 до 18:30 всеки ден, освен понеделник.

Сдружение НЕО България благодари на програма “Култура” на Столична община за подкрепата, както и за подкрепата от страна на Посолството на Кралство Белгия в България и на Бизнес клуб „Белгия-България-Люксембург“!

neobg

Откриване на предстояща изложба

neobg

Защо НЕО ?

Природните ресурси, източниците на енергия са основите на цивилизацията и са крайно необходими за ежедневното ни съществуване. Планетата Земя притежава огромни запаси от най-основните ресурси. За съжаление те не се използват целесъобразно и в много случаи рискуваме животът на бъдещите поколения да бъде застрашен от сериозното им изчерпване.

С навлизането ни в света на ХХІ век енергията се превърна в жизненоважен фактор по отношение на глобалното развитие, икономиката, политиката и дипломацията. Основните аспекти от тематиката са енергийната сигурност, търсенето на алтернативни горива и източници на енергия, стремежът на човечеството към технологичен прогрес и острата нужда от опазването на околната среда.

Днес енергетиката вече не е само бизнес, а неразделна част от живота на хората, засягаща пряко всеки един от нас. За съжаление енергийната проблематика застава в центъра на общественото внимание единствено в кризисни ситуации. Реагирането на такива ситуации обаче обикновено има за цел предотвратяването на преките опасности, а не изясняването и ефективното противодействие на причините за кризите.

neobg
Translate (machine)