• neobg@neobg.org

Вашите зелени идеи и членство

Сдружение “НЕО България” подкрепя зелените идеи на предприятията. Тук може да допринесете с Вашите идеи, мнения и предложения за иновативни зелени решения на проблеми от нашето ежедневие. Основната цел на тази инициатива е включването на широк кръг лица в осъществяването на социално значими и екологични проекти. Според естеството на Вашата идея и потенциалния й екологичен отпечатък, тя може да прерастне в по-мащабен проект или да даде положителен тласък за развитие на конкретна политика.

Ако имате оригинална зелена идея може да я споделите на ел.поща: neobg@neobg.org , като наш представител ще се свърже с Вас относно възможността за реализиране на потенциала на Вашето предложение. Очакваме Вашите идеи, с които заедно да допринесем за осъществяване на общи цели.

Членство в Сдружение “НЕО България”

Translate (machine)