• neobg@neobg.org

Защо НЕО ?

Защо НЕО ?

Природните ресурси, източниците на енергия са основите на цивилизацията и са крайно необходими за ежедневното ни съществуване. Планетата Земя притежава огромни запаси от най-основните ресурси. За съжаление те не се използват целесъобразно и в много случаи рискуваме животът на бъдещите поколения да бъде застрашен от сериозното им изчерпване.

С навлизането ни в света на ХХІ век енергията се превърна в жизненоважен фактор по отношение на глобалното развитие, икономиката, политиката и дипломацията. Основните аспекти от тематиката са енергийната сигурност, търсенето на алтернативни горива и източници на енергия, стремежът на човечеството към технологичен прогрес и острата нужда от опазването на околната среда.

Днес енергетиката вече не е само бизнес, а неразделна част от живота на хората, засягаща пряко всеки един от нас. За съжаление енергийната проблематика застава в центъра на общественото внимание единствено в кризисни ситуации. Реагирането на такива ситуации обаче обикновено има за цел предотвратяването на преките опасности, а не изясняването и ефективното противодействие на причините за кризите.

neobg

Translate (machine)